HOMEDESPRE NOISERVICII OFERITEINFO UTILECLIENȚICONTACT
MARCA NATIONALA
» Etape inregistrare
» Costuri

MARCA INTERNATIONALA
» Etape inregistrare si costuri

MARCA COMUNITARA
» Etape inregistrare si costuri

BREVET
» Etape inregistrare
» Costuri

DMI
» Etape inregistrare
» Costuri

EVALUARE MARCA

Oferta speciala

Raportati-ne o incalcare de drept de proprietate intelectuala. Noi vom lua masuri!

Termeni si Conditii


Cheia succesului nostru

Excelență in ducerea la bun sfarsit a promisiunilor – in mod obligatoriu confidential, incredere in relatia client – firma – alte institutii, incredere in expertizele noastre judiciare si extrajudiciare, in evaluarile de active necorporale distincte (evaluare intangibile, evaluarea marcii, evaluarea brevetului, evaluarea dreptului de autor, evaluarea goodwill-ului, evaluarea know-howlui etc.).
Oferim informari juste, veridice, contact permanent, informari periodice cu privire la etapa in care se afla proiectul. Clientii nostri sunt in permanenta tinuti la curent cu evoluþia proiectelor, primesc sfaturile cele mai potrivite în raport cu interesele lor. Suntem apti in ceea ce priveste observarea noilor oportunitati prielnice pentru clientii nostri

Reprezentantii nostri, de o inalta calificare, participa in mod continuu la simpozioanele, sesiunile de comunicari stiintifice, seminariile organizate de institutiile din domeniu si cele afiliate cum ar fi Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) sau Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania (CNCPIR).

Din lucrarile noastre amintim:

Fântânã, Raul Sorin – “Recuperarea drepturilor de proprietate intelectualã asupra pieselor de schimb la nivel de țarã" – Studiu confidențial - lucrare contractatã cu S.C. TRACTORUL UTB S.A. – 2000

Fântânã, Raul Sorin – “Recuperarea drepturilor de proprietate intelectualã asupra pieselor de schimb la nivel de țarã” – Studiu confidențial - lucrare contractatã cu S.C. ROMAN S.A. – 2001

Fântânã, Raul Sorin – “Influența acțiunii de contrafacere a pieselor de schimb asupra eficienței economice a intreprinderilor” – Buletinul științific al Universitãții Creștine “Dimitrie Cantemir” – Lucrãrile sesiunii de comunicãri științifice “România în procesul globalizãrii și integrãrii economice europene” – Brașov, 9-10 mai 2003

Fântânã, Raul Sorin – “Dreptul de autor al arhitectului Iancu Rãdãcinã asupra ansambluluii hotelier Aro Palace – aripa nouã, construit în anii 1963 - 1965.” – Direcția pentru Culturã, Culte și Patrimoniul Cultural Național Brașov, Comisia Regionalã a Monumentelor Istorice 7 – Brașov, 23.01.2003.

Fântânã Raul Sorin – “O nouã metodã de evaluare a intangibilelor mãrci. Metoda pieței în contrafacere.” – Lucrãrile sesiunii științifice Internaþionale consacrate aniversãrii a “330 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantã a culturii europene” – București, 23 – 24 mai 2003.

Fântânã, Raul Sorin – “In-evolutionary aspects in the Intellectual Property Romanian legislation between 1990 – 2004. Comments.” – Sesiunea științificã “România în procesul dezvoltãrii economice durabile” – Brașov, 23 – 24.04.2004

Fântânã, Raul Sorin – “The Evolution and The Extent of The Intellectual Rights on The Engineering Scientific Creation Following The Route ”Project – Patented Invention – Technical Creation” as Result of The Decline from The Rights of a Patented Invention. Commentary Based on Industrial Property Expertise File No.8809/2001.”
– The 5th Biennial International Symposium – SIMPEC 2004, 14 – 15th May 2004, Braºov

Fântânã, Raul Sorin – "Concurența neloialã, contrafacerea mãrfurilor și partea vãtãmatã. Un punct de vedere" – Buletinul științific nr.6 – 2005 – Universitatea Creștinã „Dimitrie Cantemir” - Braºov

Fântânã, Raul Sorin – Studiu de caz. "Considerentele rezoluþiei de neîncepere a urmãririi penale dispuse de procuror în douã cazuri de contrafacere" – Simpozionul “Contrafacerea în domeniul proprietãții intelectuale”, Ediþia a VIII-a, 1-4 nov.2006, Mamaia, Brașov

Fântânã, Raul Sorin – "O crestomaþie a noþiunii de contrafacere în legislația româneascã. Consecințe" – SESIUNE DE COMUNICÃRI ȘTIINȚIFICE, editia a III-a, 24 mai 2007, Hotel Marriott, sala Oradea

Fântânã, Raul Sorin – "Tehnic vs. economic. Riscul în proprietatea intelectualã" – Colocviu Universitatea “Transilvania” Brașov - 2007