HOMEDESPRE NOISERVICII OFERITEINFO UTILECLIENȚICONTACT
MARCA NATIONALA
» Etape inregistrare
» Costuri

MARCA INTERNATIONALA
» Etape inregistrare si costuri

MARCA COMUNITARA
» Etape inregistrare si costuri

BREVET
» Etape inregistrare
» Costuri

DMI
» Etape inregistrare
» Costuri

EVALUARE MARCA

Oferta speciala de toamna

Raportati-ne o incalcare de drept de proprietate intelectuala. Noi vom lua masuri!

Termeni si ConditiiProcedura

Un brevet poate fi acordat pentru orice inventie avand ca obiect un produs sau un procedeu, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca aceasta sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de aplicare industriala.
Astfel, etapele parcurse pentru inregistrarea unui brevet sunt urmatoarele:

1. Inregistrarea cererii de brevetului de inventie
2. Cercetare Documentara
3. Publicarea cererii de brevet de inventie dupa 18 luni de la data depozitului sau a prioritatii revendicate
4. Examinarea cererii de brevet de inventie in termen de 18 luni de la data platii
5. Eliberarea certificatului de inregistrare a brevetului de inventie
6. Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie pentru 5,10, 15 sau 20 de ani

ALTE SITUATII:
Examinarea unei opuneri
Examinarea unei opozitii la inregistrarea unui brevet
Examinarea unei contestatii a solicitantului impotriva unei decizii a examinatorului, de respingere sau de admitere partiala

- taxa de inregistrare (trebuie achitata in max. 3 luni de la data de depozit): 108 RON ;
- taxa de publicare a cererii de brevet dupa 18 luni de la data depozitului, in Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã (BOPI) sectiunea Inventii al OSIM: 180 RON;
- taxa de publicare a cererii de brevet inainte de 18 luni de la data depozitului: 360 RON;
- taxa de examinare de fond, de achitat in termen de 18 luni de la data platii: 1080 RON;
- taxa de examinare de fond cu luarea hotarârii in termen de 18 luni de la data depozitului: 1800 RON;
- taxa de tiparire si eliberare a brevetului (in termen de 12 luni de la data publicarii hotararii de acordare a brevetului): 360 RON.
Pe toata perioada de valabilitate a brevetarii inventiei, detinatorul va plati si alte anumite taxe pentru mentinerea brevetului. Neplata acestor taxe duce la pierderea dreptului rezultat din brevetare.


Costuri

ETAPA

RON

Inregistrarea cererii de brevet de inventie laO.S.I.M.


a) pe suport hârtie

108

b) prin mijloace electronice

72

Publicarea cererii de brevet de inventie dupa 18 luni de la data depozitului sau a prioritatii revendicate

180

Examinarea cererii de brevet de inventie in termen de 18 luni de la data platii:


a) când descrierea, revendicarile si desenele nu depasesc 20 de pagini, iar numarul revendicarilor nu este mai mare de 5

1.080

b) pentru fiecare pagina in plus fata de cele prevazute la lit. a)

18

c) pentru fiecare revendicare in plus fata de cele prevazute la lit. a)

36

Tiparirea fasciculei de brevet (descriere, revendicari, desene) care nu depaseste 20 pagini si eliberarea brevetului de inventie

360

- pentru fiecare pagina in plus

18

Publicarea cererii de brevet de inventie


a) inainte de 18 luni de la data depozitului sau prioritatii revendicate

360

b) dupa declasificarea informatiei

180

intocmirea si publicarea unui raport de documentare:


a) pentru o cerere nationala

360

b) pentru o cerere internationala la care s-a deschis faza nationala

180

c) extins cu opinie scrisa privind brevetabilitatea

1.080

Examinarea cererii de brevet de inventie in termen de 18 luni de la data depozitului:


a) când descrierea, revendicarile si desenele nu depasesc 20 de pagini, iar numarul revendicarilor nu este mai mare de 5

1.800

b) pentru fiecare pagina in plus fata de cele prevazute la lit. a)

36

c) pentru fiecare revendicare in plus fata de cele prevazute la lit. a)

54

Revendicarea unei prioritati:


a) odata cu inregistrarea cererii de brevet de inventie

180

b) in cazul unei cereri internationale pentru care s-a deschis faza nationala in România

180

c) dupa data inregistrarii cererii de brevet de inventie

720

d) corectarea datelor referitoare la revendicarea prioritatii

360

e) când cererea este depusa dupa expirarea dreptului de prioritate

1.080

4 luni de Ia data inregistrarii cererii

180

Eliberarea unui certificat de prioritate

72

-anul 5

5.040

Deschiderea fazei nationale a cererii internationale

108

Publicarea traducerii in limba româna a unei cereri internationale, pentru care s-a deschis faza nationala:


a) in termenul de publicare legal

180

b) inainte de expirarea termenului de publicare legal

288

Taxe privind procedurile de brevetare prin P.C.T.


Transmiterea cererii internationale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul International al O.M.P.I.

360

Publicarea traducerii corectate a fasciculei de brevet european cu efecte in România

72

Eliberarea unui certificat de recunoastere a efectelor brevetului european in România

36

Publicarea unei corecturi privind continutul paginii de capat a brevetului european pentru inlaturarea erorilor datorate titularului

18

b)rezilieri ae actelor prevazute la litera a)

144

Modificari referitoare la: actele incheiate prevazute la lit. a), excluderea cooptarea unui inventator, num, prenume sau adresa a unui solicitant, persoana indreptatita, titular sau inventator, schimbarea mandatarului sau adresei acestuia etc.

90

Transformarea unei cereri de brevet de inventie in cerere de model de utilitate

36

Certificarea si eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinta, duplicat, copie

36

Publicarea unei corecturi pentru inlaturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei indreptatite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fiecare pagina

18

Prelungirea unui termen de procedura cu pâna la 3 luni

36

inregistrarea cererii de repunere in termen

180

Examinarea unei contestatii

540

Examinarea unei cereri de revocare

1.080

Revalidarea brevetului de inventie, respectiv a brevetului de perfectionare

1.080

Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, inclusiv a brevetului de perfectionare, pentru fiecare an de protectie


-anul 1

0

-anul 2

0

-anul 3

540

-anul 4

576

-anul 5

648

-anul 6

720

-anul 7

792

-anul 8

864

-anul 9

936

- anul 10

1.008

- anul 11

1.080

- anul 12

1.152

- anul 13

1.224

- anul 14

1.332

- anul 15

1.440

-anul 16

1.800

- anul 17

1.800