HOMEDESPRE NOISERVICII OFERITEINFO UTILECLIENȚICONTACT
MARCA NATIONALA
» Etape inregistrare
» Costuri

MARCA INTERNATIONALA
» Etape inregistrare si costuri

MARCA COMUNITARA
» Etape inregistrare si costuri

BREVET
» Etape inregistrare
» Costuri

DMI
» Etape inregistrare
» Costuri

EVALUARE MARCA

Oferta speciala de toamna

Raportati-ne o incalcare de drept de proprietate intelectuala. Noi vom lua masuri!

Termeni si ConditiiCurriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE


Nume:


FÂNTÂNÃ, Raul Sorin

Adresa:


Bd. Griviței, nr.69, bloc 49, sc.D, ap.32, cod poștal 500198, Brașov, România

Telefon (fix, mobil):


0044 268 427713; 0044 368 802210; 0745 361270; 040721379887

E-mail:


raul_fantana@yahoo.com

Data nașterii:


27.04.1958

Locul nașterii:


Comãnești, Bacãu

Locul de muncã:


S.C. DOM ART S.R.L., P.F.A. “FÂNTÂNÃ RAUL SORIN”

Funcþia:


consilier, proiectant, expert în proprietate intelectualã
EDUCAÞIE ªI FORMARE


Perioada (de la – pânã la):


2000 – 2005

Instituþia de învãțãmânt:


The Institute of Proffesional Representatives before the European Patent Office

Domeniul studiat:


Brevete de invenție

Diploma obținutã:


Atestat: titlul de “Proffesional no.139970”

Specializarea:


Consilier PI – domeniul brevete de invenție


Perioada (de la – pânã la):


1992

Instituția de învãțãmânt:


Oficiul de Stat pentru Invenþii și Mãrci + Agenția universitarã INVENTA - București

Domeniul studiat:


Proprietate Industrialã

Diploma obținutã:


Diploma – Atestat de Consilier

Specializarea:


Proprietate Industrialã


Perioada (de la – pânã la):


1984

Instituþia de învãțãmânt:


Ministerul Construcþiilor de Maºini - CPLICM

Domeniul studiat:


Tehnologii moderne de sudare

Diploma obținutã:


Adeverințã – Inginer sudor - Timișoara

Specializarea:


Inginer sudor


Perioada (de la – pânã la):


1983 - 1986

Instituția de învãțãmânt:


Școala de Arte - Brașov

Domeniul studiat:


Graficã

Diploma obþinutã:


Diploma

Specializarea:


Graficã


Perioada (de la – pânã la):


1978 – 1983

Instituþia de învãțãmânt:


Universitatea “Transilvania” – Brașov

Domeniul studiat:


Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, secția TCM - zi

Diploma obținutã:


Diploma

Specializarea:


Inginerie mecanicãExperienþa profesionalã
Perioada (de la – pânã la):


2007 – prezent

Numele și adresa angajatorului:


S.C. FANTANA RAUL SORIN & ASOC. S.R.L.” – Agenție de Consultanțã în Proprietate Industrialã - Intelectualã

Tipul activitãþii desfãșurate:


Consultanþã de specialitate, expertize judiciare și extrajudiciare, evaluãri intangibile, planuri de afaceri, planuri de fezabilitate

Funcția sau postul ocupat:


Director General, Expert, Lector universitar

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Înregistrãri la OSIM, sub mandat; reprezentãri în litigii; consultanțã de specialitate, expertize pentru instanþe și terți, evaluãri intangibile, planuri de afaceri, planuri de fezabilitate


Perioada (de la – pânã la):


2007 – prezent

Numele și adresa angajatorului:


Universitatea „Transilvania” – Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Școala de Doctorat

Funcþia sau postul ocupat:


Expert, Lector universitar

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Susþinere cursuri, seminare, proiect, examen la disciplina: “Legislație și eticã în cercetare”


Perioada (de la – pânã la):


2006 – prezent

Numele și adresa angajatorului:


Universitatea „Transilvania” – Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Școala de Masterat

Funcþia sau postul ocupat:


Lector universitar

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Susținere cursuri, seminare, proiect, examen la disciplina: “Comerțul invizibil”


Perioada (de la – pânã la):


2002 – 2006

Numeșle i adresa angajatorului:


Universitatea Creștinã “Dimitrie Cantemir” – Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Cursuri universitare

Funcția sau postul ocupat:


Lector universitar

Principalele activitãți și responsabilitãþi:


Susținere cursuri, seminare, verificãri periodice, examen la disciplinele:

Calitologie. Bazele Merceologiei” – an I – Relații Economice Internaționale; “Cooperare economicã internaționalã” – an IV – REI; “Expertiza mãrfurilor de import – export” – an III – REI; “Eficiența economicã a investițiilor” – an III – Finanțe-Bãnci-Contabilitate.


Perioada (de la – pânã la):


2001 – prezent

Numele și adresa angajatorului:


PFA “FANTANA RAUL SORIN” – Cabinet de Consultanțã în Proprietate Industrialã - Intelectualã

Tipul activitãþii desfãșurate:


Consultanþã de specialitate, expertize judiciare și extrajudiciare, evaluãri intangibile, planuri de afaceri, planuri de fezabilitate

Funcþia sau postul ocupat:


Expert – consilier PI

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Înregistrãri la OSIM, sub mandat; reprezentãri în litigii; consultanțã de specialitate, expertize pentru instanþe și terți, evaluãri intangibile, planuri de afaceri, planuri de fezabilitate


Perioada (de la – pânã la):


1995 – 2002

Numele și adresa angajatorului:


S.C. INTAP S.R.L. Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Import, comercializare, montaj centrale termice, instalații de încãlzire; Activitãți de bar; Consultanțã de specialitate

Funcþia sau postul ocupat:


Administrator asociat, Director

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Coordonare, contractare, reprezentare în fața reprezentanților firmelor strãine; alte activitãți specifice


Perioada (de la – pânã la):


2000 – 2003; 2005 - 2006

Numele și adresa angajatorului:


S.C. TRACTORUL UTB S.A. - Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Consultanțã managerialã de specialitate

Funcþia sau postul ocupat:


Consilier

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Coordonare activitate specificã în recuperarea drepturilor de proprietate intelectualã asupra pieselor de schimb la nivel de þarã


Perioada (de la – pânã la):


2000 - 2001

Numele și adresa angajatorului:


S.C. ROMAN S.A. - Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Consultanțã managerialã de specialitate

Funcþia sau postul ocupat:


Consilier

Principalele activitãți și responsabilitãți:


Coordonare activitate specificã în recuperarea drepturilor de proprietate intelectualã asupra pieselor de schimb la nivel de þarã


Perioada (de la – pânã la):


1998 – 1999

Numele și adresa angajatorului:


Universitatea “Transilvania” - Brașov

Tipul activitãții desfãșurate:


Lectorat

Funcþia sau postul ocupat:


Lector universitar

Principalele activitãți și responsabilitãþi:


Curs de proprietate industrialã în cadrul Catedrei de Roboți industriali


Perioada (de la – pânã la):


1987 – 1988

Numele și adresa angajatorului:


Liceul “Tractorul” - Brașov

Tipul activitãþii desfãșurate:


Curs Seral